PUE ZUS – co to jest i do czego służy?

2022-04-07

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – co to jest i do czego służy?

PUE ZUS to platforma, która umożliwia załatwianie wielu formalności związanych z ZUS bez wychodzenia z domu. Ten serwis to ogromna pomoc i oszczędność czasu nie tylko dla przedsiębiorców, ale i prywatnych osób. Mogą z niego korzystać wszyscy ubezpieczeni, czyli pracownicy i zleceniobiorcy, a także świadczeniobiorcy, czyli emeryci i renciści. Jakie sprawy możesz załatwić przez platformę Zakładu?

Zachęcamy do korzystania z nowoczesnych i wygodnych form komunikacji!

Do czego w szczególności służy strona PUE ZUS?

Co to jest PUE ZUS i do czego służy?

PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) to elektroniczna forma kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli masz dostęp PUE ZUS to masz dostęp do swoich danych w ZUS i możesz zrealizować wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez internet. Bez konieczności udawania się do placówki ZUS lub do swojego pracodawcy. A ponadto wszystko możesz załatwić w dowolnym miejscu i czasie.

Jeśli posiadasz dostęp do swojego konta w ZUS możesz między innymi:

 • sprawdzić aktualność swoich danych w ZUS
 • zobaczyć, czy pracodawca zgłosił Cię do ubezpieczeń
 • sprawdzić aktualny stan swojego konta w ZUS i wysokość składek wpłaconych przez pracodawcę
 • samodzielnie wydrukować lub pobrać potwierdzenie swojego podlegania pod ubezpieczenia wraz z wysokością podstaw wymiaru składek (bez konieczności kontaktowania się ze swoim pracodawcą)
 • zobaczyć, czy możesz korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego;
  brak zgłoszenia przez pracodawcę uniemożliwi Ci skorzystanie z publicznej opieki zdrowotnej i otrzymanie recept na refundowane leki
 • sprawdzić czy Twoja rodzina może korzystać ze świadczeń zdrowotnych
  (jeśli złożyłeś wniosek do swojego pracodawcy o zgłoszenie ich do ubezpieczenia)
 • zobaczyć wystawione dla Ciebie zwolnienia lekarskie
 • prześledzić zakończone okresy pracy i stan swojego konta w ZUS oraz skorzystać z kalkulatora emerytalnego
 • złożyć wniosek w ZUS – m.in. o świadczenie wychowawcze 500+, o rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • umawiać wizyty online w wybranej przez Ciebie placówce ZUS, zadawać pytania do ZUS bezpośrednio przez PUE

Jak założyć konto na PUE ZUS?

Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w ZUS, ale nie wszyscy mają do niego dostęp. Uzyskanie dostępu jest jednak bardzo proste i można to zrobić samodzielnie w kilku prostych krokach posiadając dostęp do internetu:

 1. Wejdź na www.zus.pl i w nagłówku strony kliknij „Zarejestruj w PUE”.
 2. Wybierz sposób rejestracji – [Dla Ciebie]
 3. Następnie wskaż metodę rejestracji.

Rejestracja konta PUE ZUS bez wychodzenia z domu:

Obecnie możesz założyć i zaufać profil na PUE ZUS oraz logować się do profilu, jeśli jesteś klientem:

 • PKO Banku Polskiego (iPKO, Inteligo),
 • BOŚ Banku,
 • Millennium,
 • Citi handlowego,
 • ING Banku Śląskiego

Wchodząc na stronę swojego banku przez bankowość elektroniczną możesz zauważyć zakładkę lub ikonę umożliwiającą połączenie z twoim kontem PUE. Kliknij w nią i wywołaj usługę ZUS, która pozwoli Ci założyć i zaufać profil na PUE. Gdy potwierdzisz dane, system przekieruje Cię do ZUS. Zaakceptuj regulamin oraz uzupełnij niezbędne dane.
Nie musisz składać wizyty w ZUS. Twoje konto PUE jest gotowe do użytku.

 • profil zaufany bądź inną metodę identyfikacji, która jest dostępna na login.gov.pl – wybierz [Profil zaufany/login.gov.pl],
 • kwalifikowany podpis elektroniczny – wybierz [Twój kwalifikowany podpis elektroniczny],

Rejestracja konta PUE ZUS wymagająca 1 wizyty w wybranej placówce ZUS w celu weryfikacji tożsamości:

Jeśli nie masz żadnej z powyżej wymienionych możliwości, którymi mógłbyś online potwierdzić swoją tożsamość – wybierz opcję [Do rejestracji].
Uzupełnij samodzielnie swoje dane w formularzu rejestracyjnym.
W taki sposób założysz profil niezaufany i w ciągu 7 dni będziesz musiał zgłosić się osobiście do placówki ZUS i potwierdzić swoją tożsamość (tylko jednorazowo).

Jak założyć konto na PUE ZUS? Poznaj kolejne kroki:

 1. Wybierz jeden kanał komunikacji – adres e-mail albo numer telefonu. Dane muszą być unikalne – wskazany e-mail lub numer telefonu może być przypisany tylko do jednego profilu PUE.
 2. Ustal hasło, którym będziesz logował się do swojego profilu. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym małe i duże litery, znaki specjalne i cyfry. Twoje hasło nie może składać się z imienia, nazwiska oraz daty urodzenia.
 3. Zapoznaj się z regulaminem, a następnie zaznacz „Zapoznałem się z Regulaminem”.
 4. Kliknij [Zarejestruj profil]. Login do portalu PUE ZUS otrzymasz na wybrany przez siebie kanał tj. e-mail albo numer telefonu podany podczas rejestracji.
 5. Udaj się do dowolnej placówki ZUS z dowodem osobistym oraz otrzymanym loginem i hasłem w celu weryfikacji Twojej tożsamości i odblokowania konta.

Szczegóły na temat rejestracji na portalu PUE ZUS znajdziesz w ulotce:

Krok po kroku. Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu.

Jak pobrać potwierdzenie ubezpieczenia z PUE dla celów np. potwierdzenia swojego statusu ubezpieczeniowego?

Zleceniobiorcy, którzy posiadają inny niż umowa zlecenie tytuł do ubezpieczeń oraz opłacają składki społeczne od podstawy wynoszącej co najmniej kwotę najniższego wynagrodzenia są zobowiązani do opłacania z umowy zlecenie tylko składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie możemy samodzielnie dokonać weryfikacji tego faktu, ponieważ jako Twój Zleceniodawca nie mamy dostępu do informacji z Twojego konta w ZUS.

Aby zweryfikować Twój status ubezpieczeniowy „tylko zdrowotne” prosimy o dostarczenie dokumentów poświadczających ten fakt. Można je pobrać ze swojego konta PUE ZUS. W tym celu należy skorzystać z zakładki [Ubezpieczony], a następnie wybrać z menu po lewej [Potwierdzenia – ubezpieczenia].
Po kliknięciu [Utwórz nowy] na dole okna należy wybrać odpowiedni:

 • okres (który chcemy poświadczyć)
 • rodzaj ubezpieczenia (ubezpieczenie społeczne)
 • wysokość podstaw wymiaru składek :
  • okres (który chcemy poświadczyć)
  • rodzaj ubezpieczenia (ubezpieczenia społeczne)

   zwróć uwagę, że dane o wysokości wymiaru składek pojawią się dopiero po złożeniu przez pracodawcę deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc, prawdopodobnie po 15 następnego miesiąca

Po wybraniu przycisku Zatwierdź utworzy się poświadczenie potwierdzone elektronicznie przez ZUS, które po chwili zmieni swój status na „Wystawiony” – możesz je pobrać w formacie PDF i przesłać do nas poprzez swoje konto pracownika (zakładka Profil > Dołącz dokument). Jeśli dane będą kompletne Twój status ubezpieczeniowy zostanie pozytywnie zweryfikowany.

Więcej informacji na temat pobierania potwierdzeń ubezpieczenia znajdziesz na stronie ZUS:

Ulotka „Samodzielne tworzenie elektronicznych potwierdzeń – dla ubezpieczonego” (pdf 5mb)

Istnieje również możliwość pobrania z PUE ZUS innych danych przydatnych do ustalenia statusu ubezpieczonego np. okresu przebywania na urlopach związanych z rodzicielstwem, okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.