Praca tymczasowa

Współczesny rynek pracy wymaga elastyczności. To fakt niezaprzeczalny. Zatrudnienie tymczasowe należy do tzw. nietypowych form zatrudnienia, odgrywających we współczesnej gospodarce coraz większe znaczenie. Element nietypowości tkwi głównie w trójstronnym charakterze zatrudnienia. Biorą bowiem w nim udział nie dwa (jak to ma miejsce w typowym stosunku pracy), a trzy podmioty:
Pracownik Tymczasowy,
Agencja Pracy Tymczasowej,
Pracodawca Użytkownik.

Praca tymczasowa

Pracownik tymczasowy zostaje zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, lecz wykonuje pracę na rzecz pracodawcy-użytkownika (Klienta Work & Profit).

Ten elastyczny sposób zatrudnienia wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest coraz bardziej popularną formą pracy w Polsce. Aktualnie na polską regulację pracy tymczasowej składają  się  cztery akty prawne: kodeks pracy, kodeks cywilny, ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz – mająca podstawowe znaczenie – ustawa z 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Praca tymczasowa jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które charakteryzują się zmienną intensywnością działalności. Sprawdza się również w przypadku, gdy zachodzi nagła potrzeba zastąpienia nieobecnego pracownika. Jest to także atrakcyjna forma startu zawodowego dla osób młodych, która z czasem otwiera możliwości awansu i zatrudnienia na stanowisku wyższego szczebla.

Zapoznaj się z Ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Pobierz ustawę