Pracownicze Plany Kapitałowe

Drogi Pracowniku!


W listopadzie 2020 zostały uruchomione w naszej firmie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Jest to dobrowolny system wspólnego (Ty, Pracodawca i Państwo) oszczędzania na Twoją emeryturę.


W dniu 10 listopada 2020 r. nastąpiło zapisanie uprawnionych pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pierwsze potrącenia składek zostały dokonane z wynagrodzenia wypłaconego po 10 listopada 2020 r.

Każda osoba między 18. a 55. rokiem życia podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zatrudniona:

– na dzień 30.06.2019 r. zostanie automatycznie zapisana do PPK w dniu 10.11.2020 r.,
– po dniu 01.07.2019 r. zostanie zapisana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przekroczony zostanie 3-miesięczny staż zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym (do stażu wliczony zostanie również okres zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających dzień zatrudnienia z aktualnej umowy.
Pracownicy między 55. a 70. rokiem życia mogą dobrowolnie przystąpić do PPK, składając taką deklarację pracodawcy. 

PPK to system dobrowolny, więc w każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z dokonywania wpłat.

Jako Twój Pracodawca w porozumieniu z Przedstawicielami Pracowników wybraliśmy silnego i stabilnego partnera prowadzącego PPK – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z grupy PKO Banku Polskiego. Więcej szczegółów dowiesz się z materiałów podstawowych dla Pracowników.

W listopadzie w naszej firmie zostały uruchomione Pracownicze Plany Kapitałowe.

-Dlaczego warto przystąpić do PPK?

-Jak inwestowane są Twoje środki w ramach PPK?

-Jakie przewidziane są benefity dla uczestników PPK?

na te i inne pytania, odpowiedzi znajdziesz w broszurach: 

Co powinien wiedzieć Pracownik o PPK.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Zniżki i promocje dla Pracowników

Co powinien wiedzieć Pracownik o PPK.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Zniżki i promocje dla Pracowników


Ważne załączniki dla Pracowników:

1. Brak zgody Pracownika na złożenie wniosku o wypłatę transferową

2. Deklaracja rezygnacji z obniżenia wpłaty dodatkowej Pracownika

3. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

4. Deklaracja zmiana wpłaty podstawowej pracownika

5. Deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika

6. Oświadczenie Pracownika o zawartych umowach PPK

7. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

8. Wniosek o zawarcie umowy PPK

9. Oświadczenie uczestnika ppk o zawartych na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt poprzez Konto Pracownicze.