Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Spółki Work & Profit Sp. z o.o.

Work&Profit dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników posiadanych przez Spółkę serwisów internetowych, w tym: https://workprofit-kontopracownika.jobadm.pl/

Odwiedzając serwisy Work&Profit akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisów internetowych Work&Profit

Poruszając sie po serwisach Work&Profit pozostajesz anonimowy – tak długo jak chcesz (zmienia to dopiero świadoma rejestracja w systemie). Uzyskiwane dane informatyczne (tak jak np. adres IP) w trakcie połączenia w internecie są wykorzystywane przez nas jedynie w celach statystycznych (np. o mieście, regionie z którego odwiedzana jest nasza strona).

Rejestracja w serwisach Work&Profit wymaga wypełnienia formularza. Podawane w nim dane trafiają do administrowanej, chronionej i zabezpieczonej przez Work&Profit bazy danych zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Dane dotyczące użytkowników serwisów internetowych Work&Profit przetwarzane są przez Work & Profit Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez pod numerem KRS 0000177673, kapitał zakładowy w wysokości: 51 000,00 zł, wpłacony w całości, NIP 547-19-88-634, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.

Work&Profit jako administrator Twoich danych, zapewnia bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne, aby zarządzane przez firmę dane osób odpowiadających na ogłoszenia o pracę, chronione były przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, stratami, zniszczeniami lub dostępem osób nieupoważnionych. Podjęte środki bezpieczeństwa są na bieżąco usprawniane, stosownie do postępu technologicznego.

Podawane przez Ciebie dane w formularzu służą nam głównie do nawiązania z Tobą kontaktu w celach rekrutacyjnych. Tylko ściśle określone grono osób ma do nich dostęp i wykorzystuje go do nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia aktualnych ofert Work & Profit Sp. z o.o. lub naszych Partnerów.

Zapewniamy możliwość kontroli twoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, na Twoje żądanie poinformujemy Cię w formie pisemnej, czy i w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, przechowywane, zabezpieczane i udostępniane potencjalnym pracodawcom.

Polityka Cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych Work&Profit stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów internetowych Work&Profit. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Work & Profit Sp. z o.o..

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Work&Profit.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Work&Profit, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Work&Profit reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Kontakt

W sprawach dotyczących Polityki Prywatności prosimy kontaktować się z: rodo@workprofit.pl