Praca podczas urlopu wychowawczego – czy jest możliwa?

2022-02-07

Czy podczas urlopu wychowawczego można podjąć pracę?

Wiele osób, korzystających z urlopu rodzicielskiego, pragnie wrócić do pracy, choćby w niepełnym wymiarze godzin. Może to być spowodowane wieloma czynnikami. Czy jest to jednak możliwe? Czy praca podczas urlopu wychowawczego jest dozwolona?

Spis treści:

  1. Kiedy można skorzystać z urlopu rodzicielskiego?
  2. Jak długo trwa urlop wychowawczy?
  3. Czy można pracować w trakcie urlopu rodzicielskiego?
  4. Jak zacząć pracę dorywczą w trakcie urlopu wychowawczego?
  5. Dlaczego warto pracować w trakcie urlopu rodzicielskiego?

Kiedy można skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Zacznijmy od samego początku, czyli jak w ogóle skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Jest to uprawnienie, z którego może skorzystać osoba, która ma co najmniej 6-miesięczny staż pracy na podstawie umowy o pracę. Przy wyliczeniu brany jest pod uwagę łączny staż zatrudnienia i może zostać odbyty u różnych pracodawców. Rodzicom lub opiekunom przysługuje łącznie 36 miesięcy urlopu wychowawczego, z czego jeden rodzic lub opiekun może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy. Ten wymiar urlopu może się zmienić w przypadku śmierci jednego z rodziców lub pozbawienia go praw rodzicielskich.

Jak długo trwa urlop wychowawczy?

Wiesz już, że wymiar urlopu to łącznie 36 miesięcy, czyli 3 lata. Jednak kiedy można go wykorzystać? Urlop rodzicielski można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, ten okres wydłuża się do 18. roku życia. Ponadto urlop może zostać podzielony na maksymalnie 5 części. Czy w tym czasie możesz podjąć pracę zarobkową?

Czy można pracować w trakcie urlopu rodzicielskiego?

Tak! W trakcie urlopu rodzicielskiego można podjąć pracę zarobkową u swojego lub innego pracodawcy. Jedynym warunkiem jest fakt, aby praca nie kolidowała z obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem. Oznacza to, że można podjąć pracę w wymiarze maksymalnie 1/2 etatu, gdy chodzi o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. W przypadku pracy na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, nie wyznaczono wymiaru czasu pracy. W związku z tym doskonale sprawdzi się praca tymczasowa, weekendowa lub dorywcza z elastycznym grafikiem. W trakcie urlopu wychowawczego rodzic lub opiekun może także otworzyć swoją działalność gospodarczą lub podjąć naukę, czy też uczestniczyć w szkoleniach.

Jak zacząć pracę dorywczą w trakcie urlopu wychowawczego?

Aby rozpocząć pracę w niepełnym wymiarze godzin, należy poinformować o tym swojego dotychczasowego pracodawcę. Zwłaszcza w przypadku, gdy umowa u innego pracodawcy obejmuje ubezpieczenie społeczne. Pracownik jest wtedy zobligowany do poinformowania pracodawcy udzielającego urlopu wychowawczego o podjęciu dodatkowej pracy.

Dlaczego warto pracować w trakcie urlopu rodzicielskiego?

Urlop rodzicielski to rodzaj bezpłatnego urlopu, który może trwać nawet 3 lata. W związku z tym, aby podreperować domowy budżet, warto udać się do pracy, choćby tymczasowej. Dodatkowo, podejmując pracę w trakcie urlopu wychowawczego, pracownik nie wypada z rynku pracy. W takim wypadku, gdy dziecko podrośnie, będzie mu dużo łatwiej wrócić do stałej pracy. Dodatkowym atutem podjęcia pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego jest możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, co może zaowocować w przyszłości.

Sprawdź, czy mamy ofertę pracy dla Ciebie: Oferty pracy możliwej w trakcie urlopu wychowawczego.