Jak zmienił się popyt na pracę w ostatnim czasie?

2023-03-29

Czy popyt na pracę zmalał, a może wzrósł w ostatnich miesiącach? Co to oznacza dla pracownika lub kandydata do pracy?

Na koniec czwartego kwartału 2022 r. w Polsce odnotowano 115,7 tys. wolnych miejsc pracy. Zdecydowaną większość ofert pracy ogłaszały firmy z sektora prywatnego, natomiast pod względem wielkości – przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób. Główny Urząd Statystyczny obliczył, że spadek liczby wolnych miejsc pracy w stosunku do końca trzeciego kwartału 2022 r. wynosi 14,6%. Jednak zacznijmy od początku…

Co to znaczy popyt na pracę i co na niego wpływa?

Popyt to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców, czyli liczba osób, którą firmy gotowe są zatrudnić. Do najważniejszych czynników wpływających na popyt na pracę należą:

  • koszty – wzrost kosztów pracy na ogół prowadzi do obniżenia popytu,
  • wydajność pracy – wzrost wydajności powoduje, że pracodawca może zredukować zatrudnienie,
  • zapotrzebowanie na dobra i usługi – wzrost popytu na dobra i usługi wiąże się z większym zapotrzebowaniem na pracę.

Jak zmienia się popyt na pracę?

Aktualnie obserwujemy spadek popytu na pracę. Liczba wolnych miejsc pracy na koniec 2022 r. była niższa niż w połowie ubiegłego roku. Natomiast najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.

Czy na rynku pracy jest coraz gorzej dla przyszłych pracowników?

Mimo spadku popytu na pracę oraz liczby nowo utworzonych miejsc pracy, w czwartym kwartale 2022 r. nadal zanotowano nadwyżkę nowo utworzonych miejsc pracy nad zlikwidowanymi. Oznacza to, że w Polsce nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika. To pracodawcy zgłaszają popyt na pracę (oferują miejsca pracy), jednak pracownicy decydują o podaży pracy.

Czy kończy się rynek pracownika?

Duża rotacja pracowników na rynku pracy już się kończy. Decyduje o tym głównie presja wynikająca z coraz wyższych cen w sklepach. Inflacja skłania pracownika przede wszystkim do podjęcia dodatkowej pracy, a nie jej zmiany.

 

Źródła:

  1. Główny Urząd Statystyczny
  2. Wikipedia