Polski Ład 2.0 a wynagrodzenie

2022-07-20

Polski Ład 2.0 to kolejne nowości wprowadzone od 1 lipca 2022 r. i planowane od 1 stycznia 2023 r. Jakie już teraz przyniósł zmiany w wynagrodzeniu?

Polski Ład 2.0 jest to korekta przepisów podatkowych wprowadzonych początkiem 2022 r. Zmiany wprowadziła ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265; dalej: ustawa nowelizująca). W związku z nowymi przepisami wiele osób otrzyma mniejsze wynagrodzenie netto, czyli tzw. „na rękę”, już w lipcu i sierpniu tego roku.

Jakie zmiany przynosi Polski Ład 2.0?

Już od 1 lipca 2022 r.:

 • obniżenie stawki podatku z 17% do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej,
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • zmiana 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wynosić będzie ona 30 000 zł rocznie,
 • uchylenie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 rok – obowiązywać będzie jednolity system obliczania zaliczek,
 • objęcie zerowym PIT zasiłków macierzyńskich osób korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” oraz „ulgi dla seniorów”,
 • przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące również w rozliczeniu podatkowym za 2022 rok – rozliczenie podwójne ulgi,
 • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców co najmniej czworga dzieci do kwoty 16 061,28 zł w 2022 roku.

Ponadto od 1 stycznia 2023 roku:

 • zmiana reguły dotyczącej oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego,
 • upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS-u) do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę wynosząca 3600 zł,
 • przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące również w rozliczeniu podatkowym za 2022 rok – 1,5 ulgi,
 • odliczanie kwoty zmniejszającej podatek od przychodów osiąganych z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem czy z kontraktów menadżerskich oraz przychodów z praw majątkowych, a także przychodów z praktyk absolwenckich lub stażów uczniowskich,
 • możliwość złożenia przez pracownika oświadczenia o chęci skorzystania z kwoty wolnej (niepobierania zaliczek na podatek do dochodu równego 30 000 zł).

Jak Polski Ład 2.0 wpływa na wynagrodzenie?

W związku z wprowadzonym Polskim Ładem 2.0 w wielu przypadkach wynagrodzenie może być niższe, niż w poprzednich miesiącach. Ma na to wpływ wzrost miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od lipca 2022 r.

Wyższe zaliczki na PIT zapłacą:
 • osoby, które nie złożyły PIT-2, a mają zarobki do 12 800 zł brutto miesięcznie,
 • zleceniobiorcy (nie mają możliwości złożenia PIT-2 w 2022 r.) przy zarobkach do 12 800 zł brutto miesięcznie,
 • pracownicy, którzy złożyli PIT-2 i z umowy o pracę (jedyne źródło dochodów) zarabiają od ok. 10 300 do 12 800 zł brutto miesięcznie,
 • mundurowi, którzy złożyli PIT-2, a ich zarobki z tego tytułu (jedyne źródło dochodów) wahają się od ok. 8900 do 12 800 zł brutto miesięcznie,
 • emeryci (kwotę wolną stosuje u nich ZUS z mocy ustawy) z emeryturą od ok. 9400 do 12 800 zł brutto miesięcznie.

Na zmianach w Polskim Ładzie 2.0 najwięcej zyskają osoby, które zarabiają najmniej.